Piliçler kesilmediğinde 45 günde ölüyorlar mı?

Hayır, asla böyle bir söylem doğru değildir. Uygun koşullar ve ortam sağlandığı takdirde etlik piliçler 70-80 gün süre ile besiye tabi tutulabilir, bu süre sonunda 4500-5000 gram canlı ağırlığa ulaşabilirler. Yukarıdaki soruda yer alan roaster piliçler bu şekilde elde edilirler. Piliçlerin anne ve babaları da ekonomik ömürleri olan 64. Haftaya kadar sağlıklı bir şekilde yetiştirilmektedir. Bunlar istenirse daha uzun süre yaşamlarını sürdürebilirler.

Eskiden 90 Günde Kesilen Tavuklar Bugün 45 Günde Aynı Ağırlığa Ulaşıyor.Piliç 45 Günde 2,5 kg a Nasıl Geliyor? 

Etçi tavukların günümüzde bu derecede hızlı büyümelerinin esas nedeni beslenmeleri ile ilgili değildir. Esas olarak bu büyümenin %85’i genetik seleksiyonlardır. Beslenme ve diğer bakım şartlarının buradaki etkisi sadece ’dir. Genetik sözcüğünün geçmesi dahi insanları yanlış yönlendirmeler yüzünden tedirgin etmekte olduğundan buradaki genetik seleksiyonu açıklamak gerekiyor. Bu olayın genetiği değiştirilmiş tavukla uzaktan yakından alakası yoktur. Yapılan iş, yıllar süren ıslah ve seleksiyonlar sonucu en yüksek et verimine ve hızlı gelişme özelliğine sahip tavuk ırklarının elde edilmesi ve bunların birbirleriyle melezlenmesiyle civciv elde edilmesidir. Diğer yandan, bir de böyle kapasiteli civcivlerin gereksinim duyduğu besin maddeleri (basitçe protein enerji değil, tek tek sindirilebilir amino asit vitamin, makro ve mikro mineraller, esansiyel yağ asitleri vs.) ihtiyaçlarının yeterli ve dengeli bir şekilde karşılanması için en ileri bilgisayar formülleri ile yüksek kaliteli hammaddeler kullanılarak hazırlanan yemlerle beslenmesi, ayrıca ısı ve havalandırma kontrollü ve sağlıklı kümes ortamlarında barındırılması neticesinde 2,5 kg a ulaşmak bile artık tüm dünyada neredeyse geride kalmaktadır.

Üretimi 45 Günde Gerçekleştirilen Piliçler Daha mı Lezzetsiz Oluyor?

Kesinlikle hayır. Hayvanların yetiştirme süresi ile lezzet arasında herhangi bir ilişki yoktur.

Civcivler Yumurtadan 17 Günde mi Çıkarlar?

Hayır, normal bir kuluçka süresi 21 gündür. Böyle bir olay tavukların fizyolojik özelliklerine aykırıdır. Bunun dışındaki ifadeler ancak insanların duygularını istismar etmek amacıyla ileri sürülebilir.

Piliçler İslami usullere uygun olarak mı kesilmektedir? Tavuk kesimi helal midir? 

Türkiye’deki tesislerin tamamında piliçlerin kesimi İslami usullere uygun olarak yapılmaktadır. Müslüman olan ülkemizde başka türlü kesim yapılması söz konusu olamaz. Tesislerin tamamı helal sertifikasına sahiptir. Bu sayede Müslüman Ülkeleri’ne ihracatlarımızı da gerçekleştirebilmekteyiz.Türkiye’de piliçlerin kesim standartları, Diyanet İşleri Başkanlığı ve BESD-BİR tarafından davet edilen, merkezi Cidde’de bulunan FIQH Akademisi uzmanları tarafından da incelenmiş ve kesim sisteminin İslami kurallara uygun olduğu rapor edilmiştir.

Piliçlerin Sürekli Kümeste Tutularak 45 Gün Boyunca Sadece Yem ve Su Verilip Sonrada Kesilmesi Hayvan Haklarına Aykırı Değil midir?

Piliç yetiştiricileri 45 gün içerisinde hayvanın refahı konusunda pek çok önlem almaktadır. Bunlara; yaşına göre sıcaklık temini, ihtiyacı kadar hava temini, sıcak havalarda kümesin soğutulması, iyi ve kuru altlık sağlanması, kümesin temizlik ve dezenfeksiyonu gibi pek çok örnek gösterilebilir. Bu önlemler sadece yetiştirme dönemi ile sınırlı kalmamakta, taşıma ve kesim sırasında da devam ettirilmektedir. Piliç yetiştiricileri hayvan refahı konusunda yasal düzenlemelere uymalarının yanı sıra, konu ile ilgili olarak sürekli eğitim de almaktadırlar. Hatta sektör, ülkemizde konu ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmadan önce İngiltere’de kurulu ve AB ülkelerinde geçerli sertifika eğitimleri veren RSPCA önderliğinde ve Bakanlık desteği ile eğitimlerini tamamlamıştır.

Piliçlerin Bulundukları Mekanların Işıkları Sürekli Açık Tutularak Daha Hızlı Büyümeleri mi Sağlanıyor?

Hayvanlar ancak aydınlıkta yem tüketebilirler. Buradaki amaç hayvanların ışıkla hızlı büyümelerini sağlamak değil, gelişmeleri için ihtiyaç duydukları kadar yem tüketmelerine olanak sağlamaktır. Bugün artık, pek çok yetiştirici 4-6 saat arasında karartma yapmaktadır.

Kullandığınız tavukların ırkı nedir?

Türkiye’de piliç eti sektöründe damızlık olarak dünyanın bir numaralı broyler damızlık ırkı olan Ross kullanılmaktadır.

Tavuğun Sağlık Açısından Denetimi Yapılmakta mıdır?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından en iyi şekilde denetleme yapılan sektörlerin başında beyaz et sektörü gelmektedir. Üretimin sayılı entegre firma tarafından yapılması da Bakanlığın kontrol işini kolaylaştırmaktadır.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ne tür denetimler yapar. Özetlersek:

 

  • Damızlık kümesleri ve kuluçkahaneleri izin aşaması dahil her aşamada denetleyerek üretimde kullanılacak civcivlerin sağlıklı olmasını sağlar.
  • Yetiştirici kümeslerini denetleyerek koşulları uygun olmayan kümeslerde üretim yapılmasını engeller.
  • Sağlıklı olmayan hayvanların kesime gönderilmelerine izin vermez.
  • Üretimde kullanılan yemleri, üretim aşaması dahil denetler, insan sağlığı için risk oluşturmaması konusunda her türlü önlemi alır, denetimini yapar, kullanılması yasak madde kullanımını engeller.
  • Kesimhaneleri 24 saat denetim altında tutar. Kesimhanelerde görevli resmi veteriner hekimlerle kesim işleminin her aşamasını kontrol eder.
  • Yaptığı laboratuvar kontrolleri ile de üretilen ürünlerin Bakanlıkça belirlenen mikrobiyolojik kriterlere uyup uymadığına bakar.
  • Kalıntı izleme programları ile de etlerin herhangi bir ilaç kalıntısı veya ağır metal kalıntısı içerip içermediğini denetler.
  • Tüketiciye sunulma aşamasındaki piliç eti ve ürünlerinden numuneler alarak mikrobiyolojik yönden denetler.

Sektörün oluşturduğu Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu da bağımsız kuruluşlara kendi üyelerini denetletmekte ve belirlediği üst seviyedeki standartların daha üzerine çıkılması konusunda çaba göstermektedir.

AB Standartlarına Uygun Üretim Yapılıyorsa Neden Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapılamıyor?

Ülkemizde kanatlı sektörü üretim süreçleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sürekli ve titizlikle takip edilmekte ve denetlenmektedir. AB standartlarında üretim yapılıyor olmasına rağmen AB ülkelerine ihracat gerçekleştirilememesi tamamen AB’nin siyasi yaklaşımından kaynaklanmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde bu konudaki çalışmaları hızlandırarak sorunu çözmesi sektörün en büyük beklentisidir.

Mevzuata Aykırı Bir Durumdan Ötürü Nereye Şikayette Bulunabilirim?

“Alo 174 Gıda Hattı”na, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatlarına ve “Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği”ne şikâyette bulunabilinir.

     

Nugetların içine kalitesiz et, tüy, kemik ve tavuk ayağı katılıyor mu?

Türkiye’de markalı tesislerde üretilen nugetler 0 tavuk etidir.Ne sinir, ne kemik, ne kıkırdak ne de mekanik sıyrılmış et (karkasın üzerindeki kırpıntı et) kullanılmadığı gibi, bunların kullanımı yasal olarak da mümkün değildir. Ayrıca  markalı üretim yapan tüm işletmeler T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, resmi veteriner hekimleri tarafından sürekli denetlenmektedir. Böylelikle tükettiğimiz gıdaların güvenliği 0 sağlamaktadır.

Tavuk çiftlikleri neden çok pis kokar? Yemden dolayı mı bu koku? Yemler büyükbaş hayvanların sakatatlarından, kemiklerinden ve işkembelerinden mi oluşur?

Yemlerin insanlar için kötü kokması, bahsettiğiniz atık muhteviyatları içerecekleri anlamına gelmemektedir. Piliçlerin yetiştirilme süreci gibi uzun vadeli, mali değeri büyük operasyonlarda bahsedilen atıklardan üretilen yemlerin kullanılması hayvan sağlığı için son derece risklidir. Bu sebeple, BESD-BİR Dernek üyesi firmaların biyogüvenliği bu denli tehlikeye atacak uygulamalar yapmaları mümkün değildir. Piliçler yetiştirilirken içlerinde sakatat bulunan yemlerin kullanılması gibi bir uygulama kesinlikle yapılmamaktadır. Hiçbir piliç yeminde hayvansal kaynaklı protein kullanılmamaktadır.

Söz konusu kokuya birçok farklı etken sebep olabilir. Siz değerli tüketicilerin rahatı için, söz konusu işletmenin bilgilerini doğrudan mesaj ile sayfamıza iletirseniz kendileriyle iletişime geçip kokuya neyin sebep olduğu ile ilgili bir araştırma yapabilir, bu durumu ortadan kaldırmak için çalışabiliriz.

Tavuklar yetiştirilirken güneş görüyor mu? Serbest dolaşım sağlanıyor mu? Dış mekâna çıkıyorlar mı? 

Piliçlerin yetiştirilirken kapalı kümeslerde bulunmaları, kuş gribi gibi insan sağlığını doğrudan tehdit eden ve ölümlerle sonuçlanan hastalıklardan ve yırtıcı hayvan saldırılarından koruma amaçlıdır. Çeşitli tehlikelere karşı alınan biyogüvenlik önlemleri sağlıklı tavuk eti tüketimini sağlamak içindir. Tüm kümeslerde uluslararası standartlara ve hayvan refahına uygun, yüksek kalitede yaşam şartları sağlanır. Kümeslerin havalandırılma, ısıtılma ve gerektiğinde soğutulması ile ilgili olarak tüm koşullar hayvanların ihtiyaç duyduğu şekilde ayarlanmıştır. Piliçler, kümeslerin içinde serbest dolaşarak/eşinerek büyürler. Kümes büyüklüklerine göre hesaplanan sayıda civciv yerleştirilerek refah bir ortam sağlanır. Piliçlerin gelişimlerinin her evresinde sağlıklı kalması ve gelişimleri için ihtiyaç duydukları taze hava, nem, sıcaklık ve ışık ihtiyaçları sürünün yaşına, gramajına ve adedine göre hesaplanan bilgisayar destekli kontrol sistemleri ile eksiksiz sağlanır. Havalandırmayı sağlayan fanların önünde güneş ışığını kapatacak bir engel olmadığı için buradan güneş ışığı da alırlar.

Köy tavukları saatlerce pişmezken ve et rengi daha koyu ve lezzetliyken, çiftlik tavukları neden daha çabuk pişer ve daha beyazdır?

Köyde yetişen tavuklar ile etçi tavukların lezzet farkı olması normaldir. Her üretim modelinde kesim yaşı ve kullanılan tavuk ırkı temel farklılıktır. Bilinmesi gereken her tavuk ırkının büyüme, gelişme ve yemden yararlanma özelliklerinin önemli düzeyde farklı olmasıdır. Eti için yetiştirilen tavuklar yumurtası için yetiştirilen tavuklardan daha hızlı büyüyebilmektedir. Bu “broiler” ırkına ait bir özelliktir. Köy tavukları etçi tavuklara göre daha yaşlı olmaları sebebiyle yaşam süreleri içerisinde etleri daha fazla yağ tutar ve böylece daha aromatik bir tada sahip olurlar. Öte yandan etçi tavukların genç oldukları için etleri çok daha az yağlıdır ve bu durum onları tüketim için daha sağlıklı yapar. Ayrıca piyasada “köy tavuğu” adıyla bulunan ürünlerin hangi şartlarda, hangi yemlerle ve kaç yaşına kadar beslendiği bilinmemektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetlenen entegre tesislerde eti için yetiştirilen tavuklar ise; damızlık ünitesinden kuluçkahaneye, kesimhaneden marketteki buzdolabına, tüm süreçlerde “gıda güvenliği” ilkelerine uygun biçimde, uluslararası normlar çerçevesinde üretilmektedir.

Tavuk kemiklerinden yapılan yemlerin kullanıldığı doğru mu?

Üyelerimizin tesislerinde yetiştirilen civciv ve piliçlerin yemleri ağırlıklı olarak mısır, buğday, arpa gibi hububatlar, soya fasulyesi, ayçiçeği tohumu küspesi gibi yağlı tohum küspeleri, vitaminler ve mineraller gibi insan beslenmesinde de kullanılan hammaddelerden hazırlanır. Bu yemlerin içinde gıda güvenliğini tehlikeye sokacak ürünlerin kullanılması söz konusu olamaz.

Civciv 25 günde paketleniyor mu?

Eti için yetiştirilen tavuklar yumurtası için yetiştirilen tavuklara göre daha hızlı büyüyebilmektedir. Bu “broiler” ırkına ait bir özelliktir. Ayrıca büyüme sürecinde kullanılan kaliteli yem ve içinde bulundukları yüksek kalitede yaşam şartları sonrasında etlik piliçlerin kesime hazır hale gelmeleri ortalama 45 gündür.

Tavuklar daha çabuk büyütülsün diye gece uyutulmuyor mu? Tavuklara hazmı kolay yemler mi veriliyor?

Yıllar süren ıslah çalışmaları sonucu en yüksek et verimine ve hızlı gelişme özelliğine sahip tavuk ırkları birbirleriyle melezlenerek etlik piliç üretiminde kullanılan ırklar elde edilmiştir. Bu ırka ait civcivler, gereksinim duyduğu besin ihtiyaçlarının yeterli ve dengeli bir şekilde karşılanması, ısı ve havalandırma kontrollü ve sağlıklı kümes ortamlarında barındırılması ile 45 günde gelişimlerini tamamlar.  Kümesler ve kümeslerdeki canlıların yaşam standartları; uluslararası standartlara ve hayvan refahına uygun biçimde oluşturulmakta ve koşullar sürekli kontrol edilmektedir.

Protein değerinin düşük olduğunu tavuğun renginden anlayabilir miyiz?

Piliçler kaliteli yem çeşitleri ve uygun yaşama ortamlarında bakılmaktadırlar. Ortalama süre zarfında yetiştirilen bu piliçlerin bilenen diğer piliçlere göre daha farklı olmalarının sebebi yaşlarının genç olmaları sebebiyle etlerinin kart olmamasıdır. Piliç etlerinin rengi protein değerlerini belirlemekte  bir kriter değildir. Üreticilerin denetlenmesi T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından büyük bir titizlikle düzenli ve sık aralıklarla gerçekleşmektedir.

Fabrika tavukları doğaldır deniyor. Nasıl olabilir? Sadece organik tavuk doğal değil midir?

Bazı doktorların piliç yetiştirme konusunda ısrarla aynı yanlış bilgileri paylaşmaları ve tüketicilerimizi yanlış bilgilendirmeleri bir şehir efsanesi yaratmıştır. Organik ürün ile doğal ürün farklıdır. Organik ürün yetiştirme şartları mevzuatla belirlenmiştir. Organik tarım yöntemiyle yetiştirilmeyen ürün doğal değildir demek yanlış bir yargı olacaktır. BESD-BİR Dernek üyesi firmalar T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenmiş mevzuatlara uygun doğal üretimlerini gerçekleştirirler. Bu firmaların ambalajında ve markalı ürünlerini tükettiğinizde Gıda Güvenliğiniz garanti altına alınmaktadır. Bu garanti Bakanlık’ın çok sık ve düzenli olarak yaptığı denetimlerle sağlanır.. Bu konuyla ilgili web sitemizde de yer alan Prof. Dr. Necmettin Ceylan’ın kaleme aldığı ‘Organik Tavuk Etine Dair Yanlışlar ve Bilinmesi Gerekenler’ adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Tavuk etinde protein oranı nedir?

Tavuk etinin protein içeriği etin derili ve derisiz olmasına göre % 18-21 arasında değişebilmektedir. Tavuk etinin faydaları ile ilgili yıllardır yayınlanan birçok bilimsel makale ve araştırma vardır. Bu tip araştırmaların dışında dernek üyesi firmalarımız da belli aralıklarla ürünlerini analize göndererek besin değerlerinin laboratuvar sonuçlarını alabilmektedir. Siz de istediğiniz ürünü kalifiye bir laboratuvarda analize verip içerdiği besin değerlerini öğrenebilirsiniz. Bu konuyla ilgili web sitemizde de yer alan Prof. Dr. Sevinç Yücecan’ın kaleme aldığı ‘Tavuk etinin Optimal Beslenmedeki Yeri ve Önemi’ adlı makaleden de yararlanabilirsiniz.

Kuluçkadan çıkan erkek civcivler imha ediliyor mu?

Etlik piliç üretiminde erkek civcivlerin et potansiyeli daha fazladır. Bu sebeple tavuk eti üretiminde faaliyet gösteren tüm firmalar, dişi civcivlerin yanında erkek civcivleri de beraberce büyütürler. İmha edilme iddiası hassasiyetlerimiz açısından da, ekonomik açıdan da gerçek dışıdır.

Piliçlere şırıngayla sıvı enjekte ediliyor mu?

Türkiye’de ambalajlı ürünlerin içine bir madde enjekte ederek şişkin gösterme gibi bir uygulamanın yapılması mümkün değildir. Bu tür uygulamalar kanunen de kesinlikle yasaktır.  ‘Kalıntı İzleme Programı” çerçevesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri insan sağlığına zararlı olabilecek madde ve kalıntılarının var olup olmadığını etten numune alarak sürekli olarak kontrol edilmekte ayrıca gıda maddesinin, üreticiden tüketiciye ulaşıncaya kadar yaptığı yolculuğun tüm aşamalarında, sağlıklı ve hijyenik koşullarda korunmasını sağlayan uygun ısı ve ortamlarda tutulmasını sağlayan “soğuk zincir” sisteminin kusursuz işlemesine büyük önem verilmektedir.

 

Post A Comment